Andon

Zachodnia technologia, polska myśl techniczna

SK-BIS Stanisław Kuglarz
31-270 Kraków, ul. Na Zielonki 26

e-mail: skbis@skbis.com.pl

Logo
FlagaUK

Elementy

Ogólny opis działania systemu Andon.

Stanowiska produkcyjne wyposaża się w terminale radiowe. Za ich pomocą pracownik, po stwierdzeniu problemu na stanowisku, wzywa służbę. Ma do wyboru kilka przycisków:

  • jeśli nastąpiła awaria sprzętu – wzywa Utrzymanie Ruchu

  • jeśli wystąpił brak komponentów – wzywa Logistykę

  • jeśli pojawił się problem jakościowy – wzywa Jakość

  • może wezwać również brygadzistę lub inną, wcześniej zdefiniowaną, służbę

Od tej pory liczony jest czas przestoju i czas reakcji służby. Pracownik wzywanej służby, po przybyciu na miejsce, przyjmuje zgłoszenie na terminalu,  po czym rozwiązuje problem. Po jego rozwiązaniu zgłoszenie zostaje skasowane. Cały cykl zgłoszenia zostaje odnotowany w bazie danych SQL. Terminale mogą zostać wyposażone w wejścia licznikowe do liczenia produkcji i wyznaczania współczynników wydajności OEE.

Na system ANDON składają się następujące elementy:  

  • terminali stanowiskowych

Terminale stanowiskowe służą do zgłaszania zdarzeń i opcjonalnie liczenia produkcji. Terminal składa się z konsoli przyciskowej (przyciski lub sensory dotykowe), wewnętrznego modemu radiowego i zasilacza. Opcjonalnie można do konsoli podłączyć kolumnę sygnalizacyjną lub małą tablicę LED.

Przykłady:

Terminal    Terminal    Terminal    Terminal

  • tablice LED

Tablice  informują  służby  o wezwaniu z linii produkcyjnej oraz obrazują stan zgłoszenia. Mogą też wyświetlać przetworzone informacje np. bieżący poziom  realizacji  produkcji, zmianę  referencji i współczynniki wydajności OEE. W  zależności  od  przyjętej  wielkości  liter  są czytelne z odległości około 30 do 70m.

Przykłady:

TebSynoptyczna   Tablica   Tablica    Tablica

  • monitory

Monitory spełniają podobną funkcję jak tablice LED. Duże monitory można umieścić w pomieszczeniach służb lub na hali produkcyjnej. Mogą one  wyświetlać  zgłoszenia  w trybie tekstowym lub za pomocą odpowiedniego oprogramowania w trybie graficznym.

Wtedy wyświetlana jest mapa hali z naniesionymi punktami rozmieszczenia terminali i ich stanem.

Przykłady:

Monitor    Konweter    Ekran

  • system nagłośnienia

Opcją  powiadamiania  jest  system  nagłośnienia,  który  umożliwia  przekazywanie  komunikatów  głosowych.  Można  go  zainstalować  w pomieszczeniach służb lub po wyposażeniu w głośniki i wzmacniacz, również na hali produkcyjnej.

 

  • oprogramowanie

Nasze oprogramowanie AndonMonitor służy do przeglądu zdarzeń na liniach, odczytu czasów reakcji na zgłoszenia i zapisywania czasów przestojów linii. Jeśli zaimplementowana jest funkcja liczenia produkcji, można zapisywać współczynniki efektywności OEE i monitorować mikroprzestoje. Zaletą oprogramowania jest także eksport danych do programu Excel celem analizy.

Przykłady:

Ekran    Ekran    Ekran

Oprogramowanie AndonView służy do wizualizacji stanu terminali i pozwala służbom na reakcję.

Przykład:

Ekran

  • inne elementy opcjonalne

Moduł SMS

Przekazuje komunikaty głosowe lub SMS-y do służb lub osób nadzoru jeśli przestój stanowiska jest dłuższy niż określony czas.

 

Zegary

Do systemu można także dołączyć wielkoformatowe zegary czasu rzeczywistego synchronizowane z serwera NTP.

Przykład:

Zegar    Zegar

 
Copyright © SK-BIS, Designed by Alpha Studio