Schemat

Rosnące wymagania rynku dotyczące wydajności i jakości produkcji wymuszają wprowadzanie nowych rozwiązań, optymalizujących proces produkcyjny. Istotną częścią tych rozwiązań jest system Andon. Termin „andon” pochodzi z języka japońskiego i oznacza „sygnały świetlne”. System Andon, będący częścią koncepcji „lean production” („odchudzonej produkcji”), pozwala na zwiększenie kontroli nad procesem produkcji, podniesienie jakości, zdyscyplinowanie pracowników oraz rejestrację i analizę zdarzeń.

Nasz system ANDON umożliwia:

 • zgłaszanie problemów na stanowisku produkcyjnym
 • przywoływanie służb do stanowiska
 • kontrolę szybkości reakcji i czasu przestoju
 • zbieranie i magazynowanie informacji o problemach
 • analizę zebranych informacji
 • dodatkową opcją jest zliczanie produkcji i obliczanie np. wskaźników wydajności OEE

Problemy na stanowisku produkcyjnym mogą przykładowo dotyczyć:

 • awarii maszyny – wtedy wzywana jest służba Utrzymania Ruchu
 • braku komponentów – wzywana służba – Logistyka
 • problem jakościowy – wzywana służba Jakości
 • inny problem – wzywany jest brygadzista

Przywołanie służb może być realizowane przez:

 • komunikaty wyświetlane na tablicach LED (lub monitorach) w pomieszczeniach służb
 • komunikaty głosowe poprzez system nagłośnienia
 • powiadomienia SMS-ami
 • pojawiające się okienka z wezwaniem na komputerach PC

Nasz system ANDON charakteryzuje się:

 • niezawodnością oraz prostotą budowy i montażu
 • szybką adaptacją do wszelkich zmian – przesył informacji odbywa się w większości drogą radiową
 • możliwością przystosowania do indywidualnych potrzeb – jesteśmy projektantami i wykonawcami wszystkich elementów systemu
 • intuicyjną obsługą i dobrą wizualizacją zdarzeń i informacji – już na etapie projektowania uwzględniana jest ergonomia systemu

Główne korzyści wdrożenia naszego systemu ANDON:

 • wzrost wydajności
 • zdyscyplinowanie służb
 • poprawa jakości produktów
 • uzyskanie kompletnej informacji o czasie i powodach przestojów
 • usprawnienie powiadamiania poszczególnych służb
 • możliwość analizy problemów produkcyjnych
 • opcjonalnie: zapis wielkości produkcji i wskaźników wydajności

Uwaga! Istnieje możliwość miesięcznego wypożyczenia prostego systemu ANDON dla celów testowych.

Prezentacja naszego systemu ANDON: prezentacja

Uwaga! zalecane oprogramowanie: Microsoft PowerPoint