Ogólny opis działania systemu Andon.

Stanowiska produkcyjne wyposaża się w terminale radiowe. Za ich pomocą pracownik, po stwierdzeniu problemu na stanowisku, wzywa służbę. Ma do wyboru kilka przycisków:

  • jeśli nastąpiła awaria sprzętu – wzywa Utrzymanie Ruchu
  • jeśli wystąpił brak komponentów – wzywa Logistykę
  • jeśli pojawił się problem jakościowy – wzywa Jakość
  • może wezwać również brygadzistę lub inną, wcześniej zdefiniowaną, służbę

Od tej pory liczony jest czas przestoju i czas reakcji służby. Pracownik wzywanej służby, po przybyciu na miejsce, przyjmuje zgłoszenie na terminalu, po czym rozwiązuje problem. Po jego rozwiązaniu zgłoszenie zostaje skasowane. Cały cykl zgłoszenia zostaje odnotowany w bazie danych SQL. Terminale mogą zostać wyposażone w wejścia licznikowe do liczenia produkcji i wyznaczania współczynników wydajności OEE.

Na system ANDON składają się następujące elementy:

Koordynator

Koordynator jest sercem całego systemu Andon. Zarządza pracą wszystkich elementów systemu oraz steruje przepływem sygnałów (zgłoszeń) w tym zapis do bazy danych. Umożliwia konfigurację całego systemu przez stronę www. Pozwala na bieżący podgląd stanu poszczególnych elementów jak i całego systemu Adon.

Koordynator Ustawienia Koordynator Lista Wezwań  Koordynator Lista Terminali - praca  Koordynator Lista Terminali - ustawienia  Koordynator Konfigracja Urządzeń  Koordynator Terminale - Sterowanie 

terminale stanowiskowe

Terminale stanowiskowe służą do zgłaszania zdarzeń i opcjonalnie liczenia produkcji. Terminal składa się z konsoli przyciskowej (przyciski lub sensory dotykowe), wewnętrznego modemu radiowego i zasilacza. Opcjonalnie można do konsoli podłączyć kolumnę sygnalizacyjną lub małą tablicę LED.

Przykłady:


Terminal
Terminal Terminal Terminal

tablice LED

Tablice informują służby o wezwaniu z linii produkcyjnej oraz obrazują stan zgłoszenia. Mogą też wyświetlać przetworzone informacje np. bieżący poziom realizacji produkcji, zmianę referencji i współczynniki wydajności OEE. W zależności od przyjętej wielkości liter są czytelne z odległości około 30 do 70m.

Przykłady:


TebSynoptyczna
Tablica Tablica Tablica

monitory

Monitory spełniają podobną funkcję jak tablice LED. Duże monitory można umieścić w pomieszczeniach służb lub na hali produkcyjnej. Mogą one wyświetlać zgłoszenia w trybie tekstowym lub za pomocą odpowiedniego oprogramowania w trybie graficznym.

Wtedy wyświetlana jest mapa hali z naniesionymi punktami rozmieszczenia terminali i ich stanem.

Przykłady:

Monitor Konweter Ekran Koordynator Wizualizacja www

system nagłośnienia

Opcją  powiadamiania  jest  system  nagłośnienia,  który  umożliwia  przekazywanie  komunikatów  głosowych.  Można  go  zainstalować  w pomieszczeniach służb lub po wyposażeniu w głośniki i wzmacniacz, również na hali produkcyjnej.

oprogramowanie

Nasze oprogramowanie AndonMonitor służy do przeglądu zdarzeń na liniach, odczytu czasów reakcji na zgłoszenia i zapisywania czasów przestojów linii. Jeśli zaimplementowana jest funkcja liczenia produkcji, można zapisywać współczynniki efektywności OEE i monitorować mikroprzestoje. Zaletą oprogramowania jest także eksport danych do programu Excel celem analizy.

Przykłady:

Ekran Ekran Ekran

Oprogramowanie AndonView służy do wizualizacji stanu terminali i pozwala służbom na reakcję.

Przykład:

Ekran

inne elementy opcjonalne

Moduł SMS

Przekazuje komunikaty głosowe lub SMS-y do służb lub osób nadzoru jeśli przestój stanowiska jest dłuższy niż określony czas.

Zegary

Do systemu można także dołączyć wielkoformatowe zegary czasu rzeczywistego synchronizowane z serwera NTP.

Przykład:


Zegar
Zegar