1. Czy stać nas na system Andon?

Tak! A nawet więcej! W obecnej dobie taki system jest jednym z podstawowych które służą usprawnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, zwiększeniu wydajności i obniżeniu kosztów np. awarii – poprzez skrócenie czasu przestoju. Z analiz przeprowadzonych w zakładach w których wprowadzono nasz system Andon wynika, że nasz system „spłaca się” nawet w okresie 1 miesiąca od wdrożenia. Wynika to z niskich kosztów naszych rozwiązań oraz z ergonomii i intuicyjności urządzeń dzięki którym system jest w pełni wykorzystywany przez pracowników praktycznie od chwili jego wdrożenia.

2. Czy wdrożenie systemu Andon jest uciążliwe?

Nie! Nasze rozwiązania są bardzo intuicyjne dzięki czemu pracownicy mogą korzystać z urządzeń praktycznie bez żadnego szkolenia, od chwili ich montażu.

3. Czy wdrożenie systemu Andon wpływa na środowisko pracy w zakładzie?

Tak! I to znacząco! Na bazie dotychczasowych wdrożeń możemy stwierdzić, że często spotykamy się z rożnymi obawami (zwiększenia kontroli, dodatkowe obowiązki dla pracownika, komu to potrzebne skoro do tej pory było ok itd),  przed wdrożeniem systemu. Obawy te szybko znikają gdy system zaczyna działać. Okazuje się że Andon poprawia komfort pracy praktycznie na każdym szczeblu bez dodatkowych obciążeń, zadań. Co więcej w większości zakładów gdzie został wdrożony nasz system Andon  okazuje się, że staje on się jednym z kluczowych. Często spotykamy się z sytuacjami, że np wprowadzenie jakiś zmian musi odbywać się poza czasem „produkcyjnym” zakładu.

4. Jak to możemy sprawdzić w praktyce?

Dla małych firm, w których może brakować osób którym można zlecić wdrożenie systemu Andon przygotowaliśmy wersję „pudełkową” naszego systemu. Wystarczy kupić wybrane elementy, włączyć  i po zalogowaniu się do sieci Lan zakładu system ma działać. Na prosty system Andon składają się elementy:

  • terminal WiFi – umieszczany w kluczowych miejscach linii produkcyjnej – cena xxxxzł
  • koordynator – umieszczany w dowolnym miejscu i w zasięgu sieci Lan
  • monitor hdmi (opcja) ……

Zapraszamy do współpracy!