System przywoławczy ANDON

Lepsza organizacja pracy, niższe koszty produkcji, ważny element funkcjonowania przedsiębiorstwa

 O systemie

Rosnące wymagania rynku, dotyczące wydajności i jakości produkcji, wymuszają wprowadzanie nowych rozwiązań optymalizujących proces produkcyjny. Istotną częścią tych rozwiązań jest system Andon. Termin „andon” pochodzi z języka japońskiego i oznacza „sygnały świetlne”. System Andon, będący częścią koncepcji „Lean Production” (Odchudzonej Produkcji), pozwala na zwiększenie kontroli nad procesem produkcji, podniesienie jakości, zdyscyplinowanie pracowników oraz rejestrację i analizę zdarzeń.

O nas

Firma SK-BIS powstała w 1997 roku i zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem systemów elektroniki przemysłowej, wykonanej według indywidualnych potrzeb klienta. Jest też autorem i producentem systemu Andon. Nasi inżynierowie projektują urządzenia i tworzą oprogramowanie. Największą satysfakcję czerpiemy z zadowolenia naszych klientów.

R

Nasz system ANDON umożliwia:

 • zgłaszanie problemów na stanowisku produkcyjnym
 • przywoływanie służb do stanowiska
 • kontrolę szybkości reakcji i czasu przestoju
 • zbieranie i magazynowanie informacji o problemach
 • analizę zebranych informacji
 • opcjonalnie, zliczanie produkcji i obliczanie wskaźnika wydajności OEE
 • współpracę z systemem CMMS SUR-FBD firmy FBD
 • współpracę z systemem IdealCMMS
R

Problemy na stanowisku produkcyjnym mogą przykładowo dotyczyć:

 • awarii maszyny – wzywana służba: Utrzymanie Ruchu
 • braku komponentów – wzywana służba: Logistyka
 • problem jakościowy – wzywana służba: Jakość
 • inny problem – wzywany Brygadzista
R

Przywołanie służb może być realizowane przez:

 • komunikaty wyświetlane na tablicach LED (lub monitorach)
  w pomieszczeniach służb i na hali produkcyjnej
 • komunikaty głosowe poprzez system nagłośnienia
 • powiadomienia SMS
 • kolumny świetlne
 • maile
R

Nasz system ANDON charakteryzuje się:

 • niezawodnością oraz prostotą budowy i montażu
 • szybką adaptacją do wszelkich zmian – przesył informacji odbywa się w większości drogą radiową
 • możliwością przystosowania do indywidualnych potrzeb – jesteśmy projektantami i wykonawcami wszystkich elementów systemu
 • intuicyjną obsługą i dobrą wizualizacją zdarzeń i informacji – już na etapie projektowania uwzględniana jest ergonomia systemu
R

Główne korzyści wdrożenia naszego systemu ANDON:

 • wzrost wydajności
 • zdyscyplinowanie służb
 • poprawa jakości produktów
 • uzyskanie kompletnej informacji o czasie i powodach przestojów
 • usprawnienie powiadamiania poszczególnych służb
 • możliwość analizy problemów produkcyjnych
 • opcjonalnie: zapis wielkości produkcji i wskaźników wydajności

Uwaga! Istnieje możliwość  wypożyczenia prostego systemu ANDON dla celów testowych na miesiąc

Link do ciekawego naukowego opracowania o Systemach Andon
(źródło: Pani dr Katarzyna Witczyńska – Uniwersytet Wrocławski):

W jednej z fabryk zamontowaliśmy system i w 0:29 sekundzie filmu widać nasze kolumny sygnalizacyjne i telewizor.
Potem w 4:12 minucie jest fragment o naszym systemie. Film został zrealizowany przez Telewizję Silesia.

Prezentacja naszego systemu ANDON:

Prezentacja

Uwaga! zalecane oprogramowanie Microsoft PowerPoint

Translate »