Rozwiązania mobilne

Usprawnienie informowania o braku materiałów lub konieczności odbioru produktów na stanowisku produkcyjnym przynosi wymierne efekty w postaci wzrostu poziomu produkcji. System opracowany przez naszą firmę opiera się na łączności radiowej. Takie rozwiązanie umożliwia wykonanie mobilnego systemu przywoływania transportu wewnętrznego. Najczęściej to rozwiązanie jest implementowane na wózkach widłowych. System przywoływania transportu może być zainstalowany w zakładzie samodzielnie lub być częścią systemu Andon.

Jak to działa?

Terminale służące do wzywania wózka umieszczone są przy stanowiskach produkcyjnych, gdzie istnieje potrzeba wzywania transportu. Na wózkach instaluje się terminale z wyświetlaczem LCD lub tablety.
Wezwanie wózka przez pracownika powoduje wyświetlenie nazwy stanowiska na wózku i sygnał dźwiękowy. Operator wózka może przyjąć wezwanie, wtedy wezwanie zostaje skasowane na innych wózkach, jeśli stanowisko jest obsługiwane przez więcej niż jeden wózek. Opcjonalnie na wyświetlaczu LCD może wyświetlać się również czas obsługi stanowiska oraz kolejka wezwań według czasu obsługi. Czasy obsługi stanowisk są wcześniej definiowane i odliczane w dół. Po wykonaniu obsługi stanowiska, operator wózka kasuje zgłoszenie. System wzywania wózków można wyposażyć również w duże tablice LED umieszczone na trasach wózków.

Terminal stanowiskowy i moduł wózka widłowego

Translate »