Ogólny opis działania systemu Andon

Stanowiska produkcyjne wyposaża się w terminale radiowe. Za ich pomocą pracownik, po stwierdzeniu problemu na stanowisku, wzywa służbę. Ma do wyboru kilka przycisków:

  • jeśli nastąpiła awaria sprzętu – wzywa Utrzymanie Ruchu
  • jeśli wystąpił brak komponentów – wzywa Logistykę
  • jeśli pojawił się problem jakościowy – wzywa Jakość
  • może wezwać również brygadzistę lub inną, wcześniej zdefiniowaną, służbę

Od tej pory liczony jest czas przestoju i czas reakcji służby. Pracownik wzywanej służby, po przybyciu na miejsce, przyjmuje zgłoszenie na terminalu, po czym rozwiązuje problem. Po jego rozwiązaniu zgłoszenie zostaje skasowane. Cały cykl zgłoszenia zostaje odnotowany w bazie danych SQL. Terminale mogą zostać wyposażone w wejścia licznikowe do liczenia produkcji i wyznaczania współczynników wydajności OEE.

Na system ANDON składają się następujące elementy:

Koordynator

Koordynator jest sercem całego systemu Andon. Zarządza pracą wszystkich elementów systemu oraz steruje przepływem sygnałów (zgłoszeń) w tym zapis do bazy danych. Umożliwia konfigurację całego systemu przez stronę www. Pozwala na bieżący podgląd stanu poszczególnych elementów jak i całego systemu Adon.

Terminale stanowiskowe

Terminale stanowiskowe służą do zgłaszania zdarzeń i opcjonalnie liczenia produkcji. Terminal składa się z konsoli przyciskowej (przyciski lub sensory dotykowe), wewnętrznego modemu radiowego i zasilacza. Opcjonalnie można do konsoli podłączyć kolumnę sygnalizacyjną lub małą tablicę LED.

Tablice LED

Tablice informują służby o wezwaniu z linii produkcyjnej oraz obrazują stan zgłoszenia. Mogą też wyświetlać przetworzone informacje np. bieżący poziom realizacji produkcji, zmianę referencji i współczynniki wydajności OEE. W zależności od przyjętej wielkości liter są czytelne z odległości około 30 do 70m.

Monitory

Monitory spełniają podobną funkcję jak tablice LED. Duże monitory można umieścić w pomieszczeniach służb lub na hali produkcyjnej. Mogą one wyświetlać zgłoszenia w trybie tekstowym lub, za pomocą odpowiedniego oprogramowania, w trybie graficznym.

Wtedy wyświetlana jest mapa hali z naniesionymi punktami rozmieszczenia terminali i ich stanem.

System nagłośnienia

Opcją powiadamiania jest system nagłośnienia, który umożliwia przekazywanie komunikatów głosowych. Można go zainstalować w pomieszczeniach służb lub, po wyposażeniu w głośniki i wzmacniacz, również na hali produkcyjnej.

Oprogramowanie

Nasze oprogramowanie AndonMonitor służy do przeglądu zdarzeń na liniach, odczytu czasów reakcji na zgłoszenia i zapisywania czasów przestojów linii. Jeśli zaimplementowana jest funkcja liczenia produkcji, można zapisywać współczynniki efektywności OEE i monitorować mikroprzestoje. Zaletą oprogramowania jest także eksport danych do programu Excel.

Oprogramowanie AndonView służy do wizualizacji stanu terminali oraz umożliwia odtwarzanie komunikatów głosowych.

Inne elementy opcjonalne

Moduł SMS

Przekazuje wiadomości SMS-y do służb. Jeśli przestój stanowiska jest dłuższy niż określony czas, wiadomości mogą być kierowane do osób nadzoru.

Zegary

Do systemu można także dołączyć wielkoformatowe zegary czasu rzeczywistego synchronizowane z serwera NTP.

Translate »