Koszty

1

Czy stać nas na system Andon?

Tak! A nawet więcej! W obecnej dobie, taki system jest jednym z podstawowych elementów, które służą usprawnieniu funkcjonowania przedsiębiorstwa przez zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów: np. awarii – poprzez skrócenie czasu przestoju. Z analiz przeprowadzonych w zakładach, w których wprowadziliśmy system Andon, wynika, że nasz system potrafił się zamortyzować nawet po miesiącu od wdrożenia. Wynika to z niskich kosztów naszych rozwiązań, skróceniu czasu przestojów oraz intuicyjnej obsługi urządzeń, dzięki czemu, system jest w pełni wykorzystywany przez pracowników.

2

Czy wdrożenie systemu Andon jest uciążliwe?

Nie! Nasze rozwiązania są bardzo intuicyjne i pracownicy mogą korzystać z urządzeń po minutowym szkoleniu.

3

Czy wdrożenie systemu Andon wpływa na środowisko pracy w zakładzie?

Tak! Można powiedzieć: znacząco! Na bazie dotychczasowych wdrożeń, możemy stwierdzić, że często spotykamy się z rożnymi obawami: zwiększenia kontroli, dodatkowych obowiązków dla pracownika, „komu to potrzebne skoro do tej pory było ok”, itd. Obawy te szybko znikają po wdrożeniu systemu. Okazuje się, że Andon poprawia komfort pracy praktycznie na każdym szczeblu bez dodatkowych obciążeń. Co więcej, w większości zakładów, gdzie został wdrożony nasz system Andon, okazuje się, że staje się on jednym z kluczowych elementów, bez których „nie da się już pracować”.

4

Jak to możemy sprawdzić w praktyce?

Dla małych firm przygotowaliśmy wersję „pudełkową” naszego systemu. Wystarczy kupić wybrane elementy, włączyć i po zalogowaniu się do zakładowej sieci Lan, system ma działać. Na prosty system Andon składają się elementy:

  • terminale WiFi – umieszczone w kluczowych miejscach linii produkcyjnych
  • koordynator – umieszczany w dowolnym miejscu i w zasięgu sieci Lan
  • monitory hdmi
  • modem SMS (opcja)

Zapraszamy do współpracy!

5

Symulacja oszczędności:

Założenia:

  • 24 stanowiska produkcyjne
  • każde stanowisko wzywa służby 4 razy dziennie
  • reakcja służby – średnio 5 min

Bezproduktywny czas / 1 zmianę:
24x4x5min. = 480min. = 8h
Zmarnowana dniówka jednego pracownika !

Strata roczna:
8 (godzin) x 21 (dni) x 12 (miesięcy) x 50zł (koszt 1h, tylko*) = 100 800 zł

Skrócenie czasu reakcji służby o połowę, do 2,5min, daje zysk 50 000zł rocznie

*) koszt pracownika i przestoju maszyny – który często jest dużo wyższy!

Translate »